TROLLBÄCKEN BIBLIOTEK

OBJEKT: TROLLBÄCKEN BIBLIOTEK. NY FÖRSKOLEGÅRD
BYGGÅR: 2011
BESTÄLLARE: TYRESÖ KOMMUN