Företaget

Företaget startades 1980 med inriktning på asfalteringsarbeten, men har i efterhand utvecklats till en komplett entreprenadverksamhet, då efterfrågan var stor på anläggnings kompetens med flexibla lösningar .
Verksamheten utvecklades och expanderade därför snabbt till ett välmående företag.

I huvudsak så utför vi dom flesta typer av entreprenadarbeten, mestadels med egna maskiner samt personal för en kostnadseffektiv lösning samt för att kunna utföra arbeten med så hög kvalitet som möjligt.
Valla asfalt & mark AB har av kreditupplysningsföretaget AAA Soliditet AB erhållit betyget AAA för högsta kreditvärdighet i deras kreditratingsystem.

Denna utmärkelse tilldelas endast ca 5% av Sveriges företag och borgar för att Valla asfalt & mark AB är ett företag med bra ekonomi och även att företaget är långsiktigt.
Vi är medlemmar i maskinentreprenörerna.

2013 blev vi utvalda till ett av Sveriges gasellföretag utav Dagens industri.

  • aaa_400_02

Företagspolicy

Våra kunder skall känna sig trygga när de anlitar Valla asfalt & mark AB, vilket innebär att vi skall uppträda med god etik, kompetens och yrkesskicklighet. Vi skall med bra planering alltid göra ett jobb under utlovad tid som kunden är nöjd med. Vi skall uppfylla alla lagar och förordningar samt i mesta möjliga mån undvika miljöstörande ämnen.

Valla asfalt & mark AB skall vara spjutspetsen som för vår bransch framåt när det gäller vår personals kompetensutveckling, stolthet över det egna företaget, intresse att vara med och utveckla företaget samt förnya det på ett för kunden och miljön positivt sätt.

Valla asfalt & mark AB vill arbeta på ett jordnära sätt gentemot våra kunder och inte åta oss ett arbete som vi inte klarar av resursmässigt eller tidsmässigt, vårt signum skall vara företaget med korta beslutsvägar och lyhördhet gentemot kunden.

Kvalitetsmålet skall leda till nöjda kunder, ett mycket väl utfört arbete, god och givande dialog, både före, under och efter arbetet för att utvärdera vad vi kunnat bli bättre på så att kunden känner trygghet och gärna vill fortsätta samarbetet med oss.

Valla asfalt & mark AB skall inte slå sig till ro utan ständigt söka nya och bättre vägar då det gäller kundrelationer, miljö samt arbetskvalitet. Detta uppnår vi genom månatliga personalmöten där vi utvärderar vår personliga roll inom företaget, söker ny teknik för bättre miljöhänsynstagande samt är lyhörda för nya arbetssätt för kundens bästa.