LEKPLATS ÖRINGEVÄGEN

OBJEKT: LEKPLATS ÖRINGEVÄGEN
BYGGÅR: 2013
BESTÄLLARE: ÖRINGESTUGANS SAMFÄLLIGHET