TYRESÖVALLEN

OBJEKT: TYRESÖVALLEN, OMLÄGGNING STÄNGSEL
BYGGÅR: 2012
BESTÄLLARE: TYRESÖ KOMMUN