STADSPARKEN LEKPLATS

OBJEKT: STADSPARKEN LEKPLATS
BYGGÅR: SOMMAREN 2012
BESTÄLLARE: TYRESÖ KOMMUN