SPELDOSAN FÖRSKOLA

OBJEKT: SPELDOSAN FÖRSKOLA. MARKARBETEN FÖR NYA PAVILJONGER
BYGGÅR: 2011-2012
BESTÄLLARE: TYRESÖ KOMMUN