TRINNTORPBADET

OBJEKT: TRINNTORPBADET. NY LEKPLATS
BYGGÅR: 2011
BESTÄLLARE: TYRESÖ KOMMUN