GRANÄNGSRINGEN TRANSPORTVÄGAR

OBJEKT: GRANÄNGSRINGEN TRANSPORTVÄGAR. SÄKERSTÄLLA FÖR GÅENDE MOT TRAFIK MED NY GÅNGVÄG
BYGGÅR: 2011-2012
BESTÄLLARE: TYRESÖ KOMMUN