BANSJÖSLINGAN

OBJEKT: BANSJÖSLINGAN. NYA MOTIONSSPÅR
BYGGÅR: 2010
BESTÄLLARE: TYRESÖ KOMMUN