KÄLLAN NATTHÄRBÄRGE

OBJEKT: KÄLLAN NATTHÄRBÄRGE. PUMPSTATION
BYGGÅR: 2011
BESTÄLLARE: TYRESÖ KOMMUN