GUNGHÄSTEN FÖRSKOLA

OBJEKT: GUNGHÄSTEN TRANSPORTVÄGAR. SÄKERSTÄLLA FÖR GÅENDE MOT TRAFIK MED NY GÅNGVÄG
BYGGÅR: 2011
BESTÄLLARE: TYRESÖ KOMMUN