VÅRLÖKSPARKEN

OBJEKT: VÅRLÖKSPARKEN. NY LEKPLATS
BYGGÅR: 2010
BESTÄLLARE: TYRESÖ KOMMUN