BOLLMORAVALLEN

OBJEKT: BOLLMORAVALLEN. NY REKLAMSKYLT
BYGGÅR: 2011
BESTÄLLARE: TYRESÖ KOMMUN