BRF. GÖSEN

OBJEKT: BRF.GÖSEN. NY TERRÄNGTRAPP
BYGGÅR: 2011
BESTÄLLARE: TYRESÖ KOMMUN