TYRESÖVALLEN LÄKTARE

OBJEKT: TYRESÖVALLEN. MARKARBETEN FÖR NY LÄKTARE
BYGGÅR: 2012
BESTÄLLARE: TYRESÖ KOMMUN